Ընդհանուր տեղեկություններ

«ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն ստեղծվել է 1999թ.: Ընկերությունն իր ստեղծման օրվանից ակտիվ տեղ է զբաղեցրել Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայում:
2004թ.-ից Ընկերությունը միացած է ՍիԲիԷյՆեթ միջբանկային համակարգչային ցանցին:
Ընկերության սկզբնական կանոնադրական կապիտալը կազմել է 5,000,000 ՀՀ դրամ, այժմ այն կազմում է 412,000,000 (Չորս հարյուր տասներկու միլիոն) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 412,000 բաժնեմասերի, մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը կազմում է 1,000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ:
Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բոլոր բաժնեմասերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված և պատկանում են Ընկերության մասնակիցներին:

«ՏՈՆՏՈՆ» ՍՊԸ-ն իր գործունեությունը ծավալում է հետևյալ ոլորտներում.

  • ներդրումներ պետական և այլ արժեթղթերում,
  • ներդրումներ կորպորատիվ արժեթղթերում,
  • ֆինանսական խորհրդատվություն,
  • բրոքերային ծառայություններ (գործարքներ արժեթղթերի շուկայում և դրանից դուրս),
  • արտարժույթի առք և վաճառք,
  • արտարժույթով գնահատված արժեթղթերի առք և վաճառք,
  • ռեեստրի վարում և պահառություն:

Թարմացվել է 12:15 11/07/13

Օրենսդրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել օրենքներ և կանոնակարգեր արժեթղթերի և արժութային շուկաների մասին:

կարդալ ավելին >>

Ֆինանսական տվյալներ

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունների և անկախ աուդիտորական եզրակացությունների հետ:

կարդալ ավելին >>